Miliyer Tüberküloz

Miliyer Tüberküloz

Miliyer Tüberkülozu, bu hastalık çoğunlukla pek çok tüberküloz basilinin kan yolu ile yayılması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Bütün tüberküloz olgularının %1'ini meydana getirmektedir. Miliyer tüberküloz hastalarının takriben yarısında granülomatöz hepatitine bağlı olarak gelişen alkalen fosfataz ile transaminaz seviyesinde yükselmeler olduğu bildirilmiştir. Miliyer tüberküloz hastalarının %50'sinde uygulanan PPD deri testlerinde pozitif çıkmaktadır. Genellikle miliyer tüberküloz hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak ateş en önemli olan sebeplerinden birisidir. Miliyer tüberküloz hastalığının teşhisinin yapılması oldukça güçtür. Genellikle tanısı akciğer grafisi ve HRCT histopatolojik ve mikrobiyolojik tanı tekniklerine başvurulmaktadır. Hastaya yapılan akciğer grafisinde miliyer tüberküloz olgularının %80 oranında varlığına rastlanmaktadır. Ayrıca HRCT tekniğinde miliyer tüberküloz varlığının saptanmasında kullanılan en iyi radyolojik olan yöntemdir. Miliyer tüberküloz teşhisinde karaciğer, akciğer ve kemik iliğinde doku örneklerinde ortaya çıkan granülomların gösterilmesi bu hastalık için oldukça önemlidir. Yapılan uygulamalarda miliyer tüberküloza Karaciğer ve akciğer granülomları%80 oranında, kemik iliğinde ise %50 oranında rastlanmaktadır.

Miliyer Tüberkülozunun belirtileri, bu hastaların yaklaşık %30'unda meydana gelen menenjit tüberküloz mevcuttur. menenjit tüberkülozun ortaya çıkan belirtileri miliyer tüberkülozunun teşhisinin yapılmasında yardımcı olmaktadır. Miliyer tüberküloz hastalığının ilk belirtisi hastada ateş olmasıdır. İlk başlarda kişide meydana gelen hafif dereceli öksürük görülür. Fakat miliyer tüberküloz ilerledikçe kişideki öksürük çok daha belirginleşir, hatta giderek artar ve syanuz ile dispne durumuna gelmektedir. Miliyer tüberkülozda meydana gelen ateş durumu özellikle yüksek, muntazam, dalgalı ve intizamsız olmaktadır. Hastaya yapılan muayenik incelemede ilk zamanlarda akciğerlerde herhangi bir anormalliğe rastlanmaz. Fakat hastalık ilerledikçe akciğerlerde yaygın olarak ince railer görülebilmektedir. Miliyer tüberküloz hastalarının yarısında splenomegali durumuyla daha seyrek olan hepatomegali durumuna rastlanmaktadır.

Miliyer Tüberküloz Hastalığının Bulguları, bu hastalığın tanısında en önemli olan bulgu akciğer radyografisinin incelenmesidir. Hastanın akciğerlerinde eşit olarak farklı yönlere dağılmış olan toplu iğnenin başı kadar ya da darı büyüklüğünde olan mikronodüler lezyonlara rastlanmaktadır. Miliyer tüberküloz hastalığının ilerlemesi ile ortaya çıkan bu küçük lezyonlar birleşir ve kar tipisi şeklinde bir görünüm haline gelir. Ancak bazı durumlarda hastanın radyoğrafisi çekildiğinde postprimer ya da primer tüberküloz lezyonuları ile plörezi görülebilmektedir.

Miliyer Tüberkülozunun Tanısı, hastalığın tanısında çekilen akciğer radyografisinde özellikle miliyer değişimin olması önemli bir bulgudur. Ayrıca hastadan alınan balgam ve mide suyunda ise, koch basili aranmalı, hatta antitüberküloz ilaçlarına karşı duyarlılığın olup olmadığı mutlaka incelenmelidir. Menenjit ile birlikte ortaya çıkan miliyer tüberküloz vakalarında se-robrospinal sıvısının incelenmesi bu hastalığın tanısında oldukça yararlıdır. Bunun dışında idrar, kemik iliği, eklem sıvıları ve plevra için kültür teknikleri kullanılarak koch basilinin aranması yapılmalıdır. Yapılan incelemeler sonrasında miliyer tüberküloz hastalarının %100'ünün akciğerinde %90'ının karaciğerinde özellikle tüberküloz lezyonunun görüldüğü durumlarda hem akciğer hem de karaciğer biyopsisinden faydalanılmaktadır.

Miliyer Tüberkülozun Tedavisi, eğer kişide miliyer tüberküloz olduğundan şüpheleniliyor ise, zaman kaybetmeden hemen tedaviye başlanmalıdır. Miliyer tüberkülozun tedavisinde rifampin, etambutol, isoniazid ve stereptomisin ilaçları kullanılarak dörtlü bir tedavi uygulanmaktadır. Miliyer tüberküloz hastalığının akut döneminde ise, çoğunlukla kullanılan ilaçlar 4-6 hafta sonrasında ikili ya da üçlü kullanım ile tedavi devam eder, yaklaşık 2 yıl kadar sürmektedir. Miliyer tüberküloz hastalığının ilk evresinde 7-14 gün arasında hasta 30-40 mg kortikoste-roid kullanımına başlar. Bu kullanım süresinden sonra ise ilacın dozu 2 mg kadar düşürülerek steroid tedavisi ile son verilmektedir.
Son Güncelleme : 30.04.2021 01:40:47
Miliyer Tüberküloz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Miliyer Tüberküloz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Miliyer Tüberküloz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tüberküloz Testi
Tüberküloz Testi
Tüberküloz Testi PPD Testi, çoğunlukla tüberküloz hastaları ile astım hastalarında ortaya çıkan belirtiler benzer olduğu için mutlaka hastaya PPD testi uygulanmalıdır. PPD testi hastanın sol ön klonunun 2/3 üst kısımından iç veya dış yüzeyine cildin ...
Hayvanlarda Tüberküloz
Hayvanlarda Tüberküloz
Hayvanlarda Tüberküloz, zoonoz bir hastalıktır insanlarda da görülmektedir. Özellikler hayvanların Akciğer ve dokularında oluşan kronik ve bulaşıcı bir hastalık enfeksiyon hastalığıdır. Tüberküloz evcil hayvanlar arasında çok yaygın olan tüberküloz b...
Tüberküloz İlaçları
Tüberküloz İlaçları
Tüberküloz İlaçları, Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçları inceleyecek olursak iki kısımda incelenmektedir. Birinci sıradaki ilaçlar en efektif düzeyde olan ve toksisite profili olan ilaçlar. İkinci sıra ilaçlar olarak ta daha çok toksisiten ola...
Tüberküloz Çeşitleri
Tüberküloz Çeşitleri
Tüberküloz Çeşitleri, Tüberküloz hastalığının çeşitlerini anlatmadan önce bu hastalık hakkında kısaca bilgi verelim. Daha sonra çeşitleri hakkında bilgiler verilecektir. Tüberküloz hastalığını bulan kişinin adından dolayı koch basili olarak bilin...
Verem Testi
Verem Testi
Verem testi, tüberkülozunuz olup olmadığını belirlemek için kullanılan ve PPD "pürifiye protein dervatifi" adıyla da bilinen bir test olarak karşımıza çıkıyor. Verem çoğunlukla akciğerlerde yer alan ciddi bir enfeksiyon olarak bilinir ve bu durumun d...
Verem Savaş Dispanseri
Verem Savaş Dispanseri
Verem Savaş Dispanseri, verem yani tıp dilinde bulunan tüberküloz ile mücadele etmek için kurulmuş sağlık kurumlarının arasında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Verem Savaş Dispanseri tüberküloz hastalığını...
Tüberküloz Beslenme
Tüberküloz Beslenme
Tüberküloz Beslenme, verem hastalarına hem besleyici olan hem de zayıflamalarını önleyecek olan gıdalar ile beslenmelidir. Özellikle tüberküloz hastalarını doyurmak doğru bir hareket değildir. Tüberküloz hastaları özellikle dengeli, düzenli ve aşırıy...
Verem İlaçları
Verem İlaçları
Verem ilaçları, Verem bulaşıcı bir hastalık olmakla bilinen günümüzde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir hastalıktır. Diğer adı tüberküloz olan bu hastalık ilaçlarla tedavi edilebilir bu hastalıkta mutlaka tedaviye erken başlanm...
İdrarda Tüberküloz Belirtileri
İdrarda Tüberküloz Belirtileri
İdrarda tüberküloz belirtileri, Böbrek tüberkülozu enfeksiyon olan akciğerler veya bu akciğerlerin arasında bulunan lenf bezlerinin kan yolu ile enfeksiyona uğraması ile oluşan bir hastalıktır. Vücut içerisinde uyuyan basillerin hastanın genel durum ...
Tüberküloz Aşısı
Tüberküloz Aşısı
Tüberküloz aşısı, BCG aşısı, verem aşısı olarak ta bilinir. Dünya genelinde yaygın şekilde görülen ve tüberküloza neden olan mikroba karşı korunmayı sağlar. Tüberküloz mikrobu en fazla akciğerleri etkiler. Bunun dışında kemikleri, böbrekleri, beyin g...
Lenf Tüberkülozu
Lenf Tüberkülozu
Lenf Tüberkülozü, mikobakterium basınının lenf bezlerini tutarak oluşan bir hastalıktır. En çok tutulan lenf bezleri de boyun lenf bezleridir. Akciğer, göğüs kafesi, eklemlerde, böbreklerde, beyinde, omurlada, sindirim sistemlerini de etkilemektedir....
Tüberküloz Bakterisi
Tüberküloz Bakterisi
Tüberküloz bakterisi, tüberküloz yani verem hastalığının yayılmasına neden olan bir türdür. Dünyada halen birçok kişinin ölümüne neden olabilen bir hastalıktır. Erken dönemde tedavisi mümkündür. Başta akciğer olmak üzere, vücudun birçok organını etki...

 

Tüberküloz Testi
Hayvanlarda Tüberküloz
Tüberküloz İlaçları
Tüberküloz Çeşitleri
Verem Testi
Verem Savaş Dispanseri
Tüberküloz Beslenme
Miliyer Tüberküloz
Verem İlaçları
İdrarda Tüberküloz Belirtileri
Tüberküloz Aşısı
Lenf Tüberkülozu
Tüberküloz Bakterisi
Aktif Tüberküloz
Tüberküloz Tanısı
Tüberküloz Maskesi
Tüberküloz
Tüberküloz Bulaşıcı Mı
Sığır Tüberkülozu
Tüberküloz Basili
Akciğer Tüberkülozu
Verem Aşısı
Verem Dispanseri
Verem
Tüberküloz Verem
Verem Hastalığı
Verem Bulaşıcı Mı
Tüberküloz Hastalığı
Verem Tüberküloz
Popüler İçerik
Aktif Tüberküloz
Aktif Tüberküloz
Aktif tüberküloz, hastalığın vücuttaki yayılma hızı, bulaşıcılık ve tahribatı içeren aşamasıdır. Tüberküloz halk arasında verem olarak adlandırılmakta...
Tüberküloz Tanısı
Tüberküloz Tanısı
Tüberküloz Tanısı, Tüberküloz yani halk arasında bilinen adı ile verem hastalığının kesin olarak tanısı bakteriyolojik olarak konulmaktadır. Tüberkü...
Tüberküloz Maskesi
Tüberküloz Maskesi
Tüberküloz maskesi, Tüberküloz hastalığı basille bulaşan hastalıklar arasında yer alırken; vücudun direncinin düşmesine neden olan aktif hastalıklarda...
Tüberküloz
Tüberküloz
Tüberküloz, diğer adıyla verem olan bu hastalık bulaşıcı olma özelliği taşımaktadır. Sadece bu yönü göz önüne alındığı zaman bile ne kadar tehlikeli b...
Tüberküloz Bulaşıcı Mı
Tüberküloz Bulaşıcı Mı
Tüberküloz Bulaşıcı Mı, Tüberküloz hastalığı bakteri içeren bir hastalıktır. Hastalığın etkeni Robert Koch tarafından keşfedilmiştir. Keşfeden bu kişi...
Sığır Tüberkülozu
Sığır Tüberkülozu
Sığır Tüberkülozu, Bu makalemizde sizlere sığır tüberkülozu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tüberküloz diğer adıyla verem bir solunum yolları ra...
Tüberküloz Basili
Tüberküloz Basili
Tüberküloz Basili, hava yoluyla bulaşarak tüberkülaza yol açan mikroorganizmadır. Tüberküloz hastalığı için eski çağlardan 18. yüzyıla kadar kabul edi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tüberküloz Testi
Hayvanlarda Tüberküloz
Tüberküloz İlaçları
Tüberküloz Çeşitleri
Verem Testi
Tükerküloz Belirtileri Nelerdir ? Nasıl Fark Edilir ? Bu Süreci Yaşamış Birinden Duymak İstiyorum
Hastalik Tekrarlama
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tükerküloz Belirtileri Nelerdir ? Nasıl Fark Edilir ? Bu Süreci Yaşamış Birinden Duymak İstiyorum
Hastalik Tekrarlama
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022